Ime i prezime: Dorotea Barinić

Mobitel: 099 291 0010

Datum rođenja: 19.12.2002.

Školovanje: Kinzeiološki fakultet u Zagrebu

Biografija: