Ime i prezime: Stjepan Vidović Datum rođenja:  Školovanje: Biografija:

Ime i prezime: Tomislav Hader Kontakt: 099 861 7996 Datum rođenja:  Školovanje: Biografija:

Ime i prezime: Ivan Huklek Datum rođenja: Školovanje: Biografija:

Ime i prezime: Slavko Benčec Datum rođenja:  Školovanje: Biografija:

Ime i prezime: Ivan Ivančić Datum rođenja:  Školovanje: Biografija:

Ime i prezime: Pejo Zirdum Datum rođenja:  Školovanje: Biografija:

Ime i prezime: Miše Kutleša

Ime i prezime: Dorotea Barinić Mobitel: 099 291 0010 Datum rođenja: 19.12.2002. Školovanje: Kinzeiološki fakultet u Zagrebu Biografija:

Ime i prezime: Hrvoje Šavuk Datum rođenja: 20.06.1989 Kategorija: Trener dječaka, kadeta i juniora Školovanje: Stručni prvostupnik trenerske struke (Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet) Najbolji rezultati:  Višestruki prvak hrvatske u svih dobnim skupinama Hrvanjem se bavim jer hrvanje je zakon.

Ime i prezime: Danijel Janečić Datum rođenja: 22.03.1988. Pozicija:  Trener seniorske ekipe Školovanje: Magistar kineziologije (Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet) Najbolji rezultati: višestruki prvak hrvatske u svim uzrastima (1998.-2020.) 2. mj Prvenstvo Mediterana 2010.g, 3. mj. Prvenstvo Mediterana 2011.g. 1. mj. Grand Prix Zagreb Open 2016.g. 5.mj Svjetsko Prvenstvo za seniore 2018.g. Hrvanjem se bavim…